130 år i kusttrafik

The steamer vesteraalen and the crew when they arrived Hammerfest after the first tour on the coastal route.

Sedan dess har många olika rederier seglat längs kustrutten och med åren har den både blivit längre och fått fler avgångar. Havila Kystruten AS är stolta över att föra den 130 år gamla traditionen på Norges viktigaste kustrutt vidare med våra moderna och mer miljövänliga fartyg.

   

En rutt för post, passagerare och gods

Redan 1838 färdades den första hjulångaren ”Prins Gustav” mellan Trondheim och Tromsø. Den nya nationen Norge såg det som en statlig uppgift att knyta samman landet med ångfartygsrutter för post, gods och passagerare. 

I mitten av 1800-talet ändrades det till att rutten skulle trafikeras av privata företag som fick statligt stöd.

Snabbare och bättre med ny teknik

Den 2 juli 1893 begav sig kapten Richard With ut på sin första snabbruttsseglats från Trondheim till Hammerfest med DS Vesteraalen*. Det hade han aldrig vågat om det inte var för de detaljerade anteckningar som lots- och kustpionjären Anders Holte (1849–1937) hade skrivit ner för sträckan som skulle seglas, efter uppmuntran från Richard With. **      

I kombination med dåtidens nya och mer exakta kompass innebar Anders Holtes värdefulla anteckningar att lotsar och navigatörer längs norska kusten äntligen kunde segla i mörkret. Det innebar att det tog Richard With ungefär lika lång tid att avlägga sträckan mellan Trondheim och Hammerfest 1893 som det gör för oss idag, snart 130 år senare men idag med fler hamnar och nya farleder.
Captain and founder of the coastal route, Mr. Richard With. Photo from Hurtigrutemuseet Museum Nord

Förlängdes flera gånger

Den nya rutten blev en succé och det behövdes fler fartyg. Då kom också flera rederier in i bilden, och oftast var det sex olika rederier som delade på uppgiften att trafikera kustrutten. Under årens lopp har rutten även förlängts flera gånger. Det första snabbruttsfartyget från Bergen, ”DS Capella”, drevs av Det Bergenske Dampskibsselskab och lämnade staden den 5 oktober 1898.      

Kirkenes lades till på rutten först 1908.

   

Kystruten sedan 2006

2006, när företaget Hurtigruten ASA grundades, fick rutten det officiella namnet Kystruten Bergen–Kirkenes på förslag från Samferdselsdepartementet.   Kystruten har lagt till i över 60 olika hamnar. Idag finns det 34 hamnar längs världens vackraste sjöresa. Havila Kystruten är det tionde rederiet i rad som betjänar Kystruten mellan Bergen och Kirkenes.   Med tiden har rutten också blivit en populär attraktion bland många – både nationella och internationella gäster vill uppleva den vackra norska kusten.
The steamer Vesteraalen on its very first tour on the coastal route i 1893. Photo from Hurtigrutemuseet Museum Nord
Fotnoter

* Kapten Richard With grundade Vesteraalens Dampskibsselskab AS  (VDS) 1881.      

** Efter att Anders Holte anställdes på VDS 1881 upptäckte han att de tryckta utbildningsböcker som användes på den tiden var till liten hjälp eftersom lokala avvikelser naturligt nog inte var angivna i dem. Anders Holte gjorde anteckningar utifrån ”Vesteraalens” kompass och seglingstid mellan varje kursändring. Dessa anteckningar skrevs ner under dagsseglingar och blev sedan ett bra hjälpmedel i mörker, dimma, snö och regn. Redan hösten 1883 hade Anders Holte färdigställt kursberäkningar för halva sträckan mellan Vesterålen och Bergen. Strax därefter började ”Vesteraalen” som de allra första i Norge att segla nattetid.   (Källa: Hurtigrutemuseet)