Arbeidsoppgaver og ansvar er blant annet

 • Produksjon og bearbeiding av kald / varm mat om bord
 • Á la carte servering
 • Crewmat
 • IK-mat og avviksregistrering
 • HMS arbeid
 • Følge manualer i henhold til Havila Kystruten sitt matkonsept «Havila Food Stories». Se gjerne: https://www.havilavoyages.com/the-ships/havila-food-stories 
 • Varemottak med kunnskap om, og erfaring med begrepet « FIRST IN FIRST OUT»
 • Oppvask og renhold

 

Krav til kompetanse

 • Fagbrev i kokkfaget og minimum 3 år relevant erfaring. Dokumenterbar og solid relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning
 • Maritim erfaring og erfaring fra hotell og/eller restaurant er en fordel
 • God språkferdigheter i norsk/skandinavisk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Behersker du i tillegg flere språk er dette en fordel.
 • Gode digitale ferdigheter, gjerne innen byssesystem og andre relevante Cruise/hotell-system er en fordel
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

 

Hva vi forventer av deg

 • Stor interesse og stort engasjement i din arbeidshverdag om bord.
 • Evner å bygge effektive og gode relasjoner med ledere, medarbeider og gjester for å fremme gode gjesteopplevelser, samhandling og samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger.
 • Du bør være god på å bygge relasjoner mot alle typer mennesker, samt se forbedringsmuligheter i det daglige arbeidet.
 • Kunne sette forventninger og krav til deg selv og kunne sette klare og tydelige mål for deg selv og teamet som du blir en del av.
 • Lytter til dine kollega og gjester for blant annet å hente ut potensialet i driften og yte korrekt service overfor kollegaer og gjester.
 • Motiverer kollega ved blant annet å jevnlig gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Ser og løser problemer effektivt, gjerne før de oppstår og på lavest mulig nivå.
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt når det kreves
 • Setter HMSK høyt i alle gjøremål
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede og bygge godt arbeidsmiljø
 • Liker å arbeide tett på gjester og kollegaer, og tar gjerne initiativ til interaksjon med gjestene. 

 

Hva du kan forvente av oss

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Veksling mellom intense arbeidsdager om bord og helt fri hjemme - 1:1 turnus med 22 dager arbeidsperiode og 22 dager friperiode
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Kost og losji i arbeidsperioden om bord
 • Betalt reise mellom bosted og avtalt havn (innen Norge)
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere

 

Arbeidssted: På et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.Søknader vil bli behandlet fortløpende.Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søk på stilling