Helse og sikkerhet

Få informasjon om helse og sikkerhet under reisen med Havila Kystruten.

Hva skjer om jeg blir syk om bord?

Vi har sykelugar og sikkerhetsoffiser om bord. Dersom du trenger å komme til lege eller på sykehus, blir det ordnet ved anløp i nærmeste havn. Dersom tilstanden er kritisk og akutt, kan du bli hentet av redningshelikopter. Reisende må ha reiseforsikring.


Hvor kan jeg ha medisiner som må lagres kaldt?

Det er kjøleskuff på alle utvendige lugarer av alle kategorier. Dersom du bor i interior-lugar, må du ta kontakt med resepsjonen om bord, så vil de hjelpe deg med en løsning.


Hvordan får jeg sikkerhetsinformasjon?

Før avgang i Bergen og Kirkenes skal alle passasjerer være med på en obligatorisk sikkerhetsgjennomgang. Det er også informasjon om sikkerhets- og varslingssystemer, nødutganger, redningsvester og livbåter på skjermer om bord. I tillegg vil sikkerhetsvideoer med det du trenger å vite vise på tv-skjermer hele døgnet. Informasjonen blir gitt på norsk, engelsk og tysk.


Kan jeg røyke om bord?

Det er avmerket røykeplass på dekk 8, i tillegg til at du kan røyke ute på egen balkong dersom du har valgt en slik lugartype.


Kan jeg drikke vann fra springen?

Ja, du kan trygt drikke springvannet i Norge både på land og om bord i skipet. Vi har vanndispensere på dekk 6 og 7. 


Kan droner opereres fra skipet?

Nei,  det er forbudt å fly droner om bord/fra skipet. Dersom du skal bruke dronen din på land må du sjekke Luftfartstilsynet.no/droner og registrere deg som operatør på flydrone.no. I tillegg må du ha tilegne deg kunnskap om lokale droneregler som du finner her: Miljødirektoratet, og forbudssoner her: Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Regelverk for droneflygning ligger under luftfartstilsynet sitt ansvarsområde.