Havila Capella ruteendringer

Havila Capella ruteendringer

Endringer og oppdateringer rundt Havila Capellas seilinger.

Havila Capella

09.05.2022 - Havila Kystruten får ikke forsikre Havila Capella

Utenriksdepartementet har avslått søknaden om dispensasjon for å kunne forsikre Havila Capella.

I et vedtak fattet av Utenriksdepartementet 26. april 2022, ble det kjent at Utenriksdepartementet hadde gitt Havila Kystruten dispensasjon fra «Sanksjonsforskriften» for å operere Havila Capella i 6 måneder.

Dispensasjonen innebar ingen rett til å forsikre skipet og mandag avslo Utenriksdepartementet rederiets søknad om å tegne forsikring med begrunnelse at det å kunne tegne forsikring i seg selv vil innebære at et formuesgode stilles til rådighet for den registrerte eier som er listeført som sanksjonert også i Norge.

Les hele pressemeldingen

Som følge av denne beslutningen ser vi oss nødt til å kansellere seilasen med Havila Capella fra Bergen den 15. mai. Berørte gjester blir kontaktet.

02.05.2022 - Neste rundtur med Havila Capella kansellert

Havila Kystruten har dessverre sett seg nødt til å kansellere også neste rundtur med Havila Capella. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skipets forsikring.

Havila Capella ligger for øyeblikket i Bergen, og neste planlagte rundtur skulle hatt avreise onsdag 4. mai.- Av hensyn til våre passasjerer og deres forutsigbarhet må vi ta denne avgjørelsen nå, slik at passasjerene vår tid til å gjøre endringer på sine reiser til Bergen, forklarer administrerende direktør Bent Martini.

Når eventuelt en løsning på skipets forsikring er avklart er for tidlig å si noe om nå.

29.04.2022 - Oppdatering om Capella

Havila Kystruten beklager å måtte informere om fortsatt usikkerhet gjeldende rundreisen med Havila Capella med avgang 4. Mai. 2022 fra Bergen. Dette er grunnet i omstendigheter utenfor vår kontroll.

Vi fortsetter imidlertid å jobbe for en løsning, og håper å få Havila Capella i drift igjen så snart som mulig.

21.04.2022 - Havila Capella får fortsatt ikke seile

Grunnet fortsatt manglende godkjennelse fra myndighetene og dermed usikkerhet knyttet til gyldig forsikring på skipet, må Havila Kystruten kansellere også neste rundtur med Havila Capella.

Havila Kystruten har denne uken jobbet i tett dialog med norske myndigheter for å finne en løsning slik at skipet kan seile igjen. Utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommet til en konklusjon, og som følge av det ser Havila Kystruten seg nødt til å kansellere rundturen som har planlagt start lørdag 23. april.

Les mer

19.04.2022 - Informasjon relatert til Havila Capella

Havila Kystruten arbeider langs alle tenkelige kanaler for å finne en kortsiktig løsning for å få Havila Capella i drift igjen så raskt som mulig. En kortsiktig løsning krever etter selskapets vurdering medvirkning fra Norske myndigheter i forhold til sanksjoner mot Russland. 

Les mer

14.04.2022 - Rundtur med Havila Capella kansellert

Havila Kystruten har sett seg nødt til å kansellere rundturen Bergen – Kirkenes– Bergen, grunnet at norske myndigheters vurdering er at skipets forsikringer rammes av sanksjoner mot leasingselskapet. Passasjerer om bord vil så raskt det lar seg gjøre få bistand til sinehjemreiser, og reisende vil få refundert sine billetter. Havila Kystruten beklager sterkt det inntrufne både for passasjerer og kystbefolkningen. Havila Kystruten vil arbeide videre for at Havila Capella kan seile igjen så snart som mulig.  

13.04.2022 - Alle havner frem til Bodø kansellert

Vi venter fortsatt på myndighetenes tilbakemelding som gjelder vår tillatelse til å seile Havila Capella. Som en konsekvens av dette, har alle anløpshavner opp til Bodø blitt kansellert. Alle forhåndsbestilte havn-til-havn-billetter blir refundert. En kompensasjonsplan for gjester som allerede har sjekket inn på skipet blir annonsert om bord på skipet.

12.04.2022 - Havila Capella forsinket fra Bergen

Grunnet usikkerhet knyttet til forsikringsdekningen, har Havila Kystruten utsatt avgangen til Havila Capella fra Bergen tirsdag kveld.

Situasjonen har oppstått som følge av sanksjoner mot leasingselskapet som har finansiert Havila Capella. Havila Kystruten har etablert kontakt med norske myndigheter for å få en snarlig avklaring på situasjonen.

- Dette er dypt beklagelig for alle våre passasjerer som hadde gledet seg til å seile fra Bergen tirsdag kveld, og er en situasjon som er utenfor vår kontroll, sier administrerende direktør Bent Martini.

Les mer