Personvernerklæring

Havila Kystruten, oktober 2023

HAVILA KYSTRUTEN OPERATIONS AS ('Havila/vi/oss/vår') og vår gruppe respekterer din rett til personvern og er forpliktet til å beskytte og bevare konfidensialitet knyttet til informasjonen du deler med oss. Dette gjelder både når du er om bord i våre fartøy, når du samhandler med oss digitalt, muntlig, skriftlig eller via vår hjemmeside. Denne erklæringen forteller deg hvilke personopplysninger vi bruker, hvordan vi samler inn opplysninger, hvorfor og hvem som behandler opplysningene, og hvor lenge vi lagrer opplysningene. Vi gir detaljer om dine juridiske rettigheter angående dine data nedenfor, men først og fremst ønsker vi å forsikre deg at vi er forpliktet til å:

 • behandle dine personlige data i samsvar med dine forventninger knyttet til at vi tilbyr og leverer tjenester til deg.
 • aldri leie ut, selge eller dele dataene dine med andre organisasjoner eller tredjeparter uten ditt samtykke.
 • aldri lagre dine personlige data lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.

Når vi behandler dine personopplysninger, opptrer vi som behandlingsansvarlig. Dersom du ønsker å kontakte oss i forbindelse med spørsmål og personvern og databehandling, kan du sende epost til: [email protected] eller skrive til:

Havila Kystruten

Postboks 215

6099 Fosnavåg

Norway

Hva er persondata og hvordan samler vi inn persondata

Vi behandler dine personlige data for å kunne gi deg tilfredstillende service oginformasjon samt foreta reisebestillinger. Behandlingen skjer når du bestemmer deg for å samhandle med oss på følgende måter:

 • Reisereservasjonsinformasjon

Inkludert direkte identifikatorer (ditt navn, din adresse, telefonnummer, e-postadresse, passinformasjon, informasjon om pårørende), identitetsdata som fødselsdato, kjønn og nasjonalitet, samt helsedata inkludert kostholdskrav (ditt eksplisitte samtykke vil bli forespurt).

 • Digital informasjon

Vi kan korrespondere gjennom sosiale medier, via nettstedet vårt, gjennom nyhetsbrev og ved undersøkelser. I slike tilfeller kan vi, i tillegg til navnet ditt, registrere dine spørsmål, kommentarer, anmeldelser og digitale data, inkludert din IP-adresse, nettleserdata og geografisk plassering. For mer informasjon, vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

I tillegg til innsamling av data i forbindelse med tjenester som nevnt ovenfor, kan  personopplysninger også samles gjennom CCTV ombord i våre fartøy.Informasjon samlet inn fra andre kilder, inkludert markedsføringsinformasjon.

Et bilde av deg blir tatt ved innsjekk for identifisering ved kjøp om bord. Dette blir slettet etter 40 dager etter reisen.

Transaksjonsdataene dine, herunder kredittkortinformasjon og kjøpshistorikk, som brukes for å oppfylle bestillingen din, blir samlet inn av leverandør av betalingstjenester (se detaljer under).

Hvorfor behandler vi dataene dine, og hvem deler vi dem med?

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • Oppfylle forespørselen din om tjenester fra oss og oppfylle vår avtaleforpliktelse i forbindelse med leveranse av tjenester til deg.
 • Holde deg oppdatert med relevant informasjon om din bestilling.
 • Gi deg tilbud og tilleggstjenester.
 • Forsikre deg om at du og dine medpassasjerer reiser trygt med våre skip.

Vi kan behandle og dele dine personopplysninger i forbindelse med:

 • Ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (holdingselskapet og alle dets datterselskaper) i den grad det er nødvendig for å effektuere din reisebestilling. Våre bookingagenter, ekspedisjonspartnere, forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den grad det er nødvendig for å oppnå og opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko, skaffe profesjonell rådgivning og håndtere juridiske tvister. Finansielle transaksjoner knyttet til nettstedet og tjenestene våre blir håndtert av Fexco Payment Gateway, vår leverandør av betalingstjenester. Vi vil dele transaksjonsdata med våre leverandører av betalingstjenester bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, herunder tilbakebetalinger, samt håndtere klager og spørsmål knyttet til betalinger og refusjoner. Du finner informasjon om betalingstjenesteleverandørenes personvernregler og praksis på https://fexco.com/

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan vi også dele dine personopplysninger når dette er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser knyttet til en annen fysisk person.

Hvor lenge lagrer vi dine data?

Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med et spesifikt formål eller flere formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller disse formålene.Vi vil beholde og slette dine personlige data som følger:

 • Reisereservasjonsdata vil bli beholdt 5 år etter fullført reise.
 • Digital informasjon kan holdes i inntil 2 år etter at du samhandlet med oss.
 • Informasjon fra CCTV holdes i 48 timer, med mindre det er nødvendig for etterforskning. I slike tilfeller vil vi overholde krav i samsvar med lokal rettshåndhevelse.
 • Henvendelsesdata fra andre kilder holdes så lenge det er nødvending for å oppfylle din forespørsel, men ikke lenger enn seks måneder.
 • Data om finansielle transaksjoner blir lagret i samsvar med regnskapsstandarder og skattelovgivning, men ikke lenger enn 10 år.

Til tross for bestemmelser nevnt ovenfor, kan vi oppbevare dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

Endringer

Oppdateringer av personvernerklæringen vår publiseres på nettstedet vårt.

Du bør sjekke denne siden med jevne mellomrom for å sikre at du er fornøyd med endringer i erklæringen. Vi kan varsle deg om endringer via e-post.

Dine rettigheter

Vi har oppsummert rettighetene du har i henhold til Lov om behandling av personopplysninger. Noen av rettighetene er sammensatte, og ikke alle detaljene er inkludert her. Se lenke til Datatilsynet nedenfor.

Dine viktigste rettigheter i henhold til lovverk og våre tidsfrister for å svare er:

Personvern Havila Voyages

Fullstendige opplysninger om rettighetene dine er tilgjengelige fra Datatilsynets webside.

Du kan også ha rett til å klage på vår bruk av dine persondata via deres hjemmeside (lenke over) eller ved å kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet 

Tollbugata 3 

0152 Oslo 

Tel +47 22 39 69 00 

email: [email protected]