Navngir suiter etter norske fyr

Utvær fyr. Photo Lillian Herland

Havila Kystruten navngir de største suitene om bord etter norske fyr. I rederiets seneste tilskudd, Havila Castor, får fyrsuitene navn etter henholdsvis Norges vestligste og nordligste fyr, nemlig Utvær og Fruholmen.

-Hele konseptet rundt navngivingen til Kystruteskipene er navigasjon. Både navn på skipene og suitene handler om hvordan sjøfolk har kommet seg trygt i havn gjennom generasjoner, forklarer prosjektleder Hege Sævik Rabben. 

-Skipene har fått navn etter viktige stjerner som sjøfolk har navigert etter, og suitene har fått navn etter sentrale fyr opp langs norskekysten. 

Kystdirektør Einar Vik Arset fikk gleden av å kunngjøre navnene på suitene om bord i Havila Castor. 

- Vi i Kystverket veldig stolte av at Kystruten bruker fyrnavn på suitene sine. Og Fruholmen og Utvær har vært sentrale fyr for trygg sjøsikkerhet i over 100 år. Utvær som Norges vestligste fyr og Fruholmen som det nordligste fyret, forteller Arset.

Einar Vik Arset - Kystverket

- Utvær er fredet, og er en del av fiskeværet og naturreservatet på Utvær. Fyret ble oppført rundt 1900. I dag er Utvær leid ut til Solund kommune, og det er venneforeningen «Venner av Utvær» som drifter det. Fyret står i naturreservatet som fiskeværet Utvær er en del av. 

Arset forteller videre at Fruholmen  er det mest værutsatte fyret på kysten og kanskje også i hele verden. Fyret som ble oppført i 1866 ble bombet under 2. verdenskrig i 1944 før det ble ført opp igjen i 1949. Både Utvær og Fruholmen er i dag automatiserte og i aktiv bruk for økt sjøsikkerhet langs norskekysten, i områdene Havila Kystruten seiler. 

På Havila Capella som ble ferdigstilt først av Havila Kystrutens skip, har fyrsuitene fått navnene Grip og Skrova.

Hege Sævik Rabben decorating the suites with local art

Hege Sævik Rabben i gang med dekorering på suiten Utvær.

Fruholmen - photo of Allan Klo