Vellykket aksjeemisjon

Havila Capella in July 2021

Havila Kystruten har fått fulltegnet en nyemisjon som tilfører selskapet NOK 500 millioner i ny egenkapital

Fosnavåg, 14. juli 2021: Havila Kystruten har fått fulltegnet en nyemisjon som tilfører selskapet NOK 500 millioner i ny egenkapital. Emisjonen er tilrettelagt av Fearnley Securities og SpareBank1 Markets, og er tegnet av en bred gruppe av norske og internasjonale investorer, hvorav en gruppe nøkkelinvestorer hadde tegnet seg for NOK 232 millioner. Det var solid interesse for emisjonen.

Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til forberedelser, leveranse og å sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra Tersan-verftet i Tyrkia. Første skip ventes levert fra verftet i løpet av de nærmeste ukene, og vil bli satt i drift på kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. De resterende skipene suksessivt frem til annet kvartal 2022.

Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding.Havila Kystruten søker notering på markedsplassen Euronext Growth ved Oslo Børs, med forventet oppstart av handel i månedsskiftet juli / august.

Konstituert direktør Arne Johan Dale sier at kapitalinnhentingen er starten på en ny epoke i Havila Kystruten. 

- Med forventninger om stadig oppmykning av reiserestriksjoner, samt levering av de første skipene, vil selskapet endelig kunne tilby passasjerer verdens vakreste sjøreise.

Arne Johan Dale, 

Konstituert direktør i Havila Kystruten AS 

Telefon +47 909 87 706 

E-post: [email protected]

Vegard Sævik, 

Viseadministrerende direktør i Havila Holding AS 

Telefon: +47 906 58 417 

E-post: [email protected]

Havila ship sailing through narrow fjord with steep stony sides and some green vegetation.

Havila Kystruten

  • Havila Kystruten ble startet som et familieeid, norsk rederi med hovedbase i Fosnavåg på Sunnmøre, og Sævik-familien skal fortsatt ha aksjemajoritet.

  • Havila Kystruten har avtale med Samferdselsdepartementet om å drive fire av de elleve skipene som seiler den klassiske kystreisen mellom Bergen og Kirkenes fra 2021 til 2030. 

  • Havila Kystruten bygger de mest miljøvennlige skipene som skal seile på strekningen Bergen-Kirkenes. Skipene har mellom annet verdens største batteripakker, som gjør at de kan gå i fire timer uten støy og utslipp.