Seiler norske fjorder med grønn profil

Havila ship sailing through narrow fjord with steep stony sides and some green vegetation.
Havila Kystruten får norskekystens mest miljøvennlige passasjerskip når de nye kystrutene er klare for seiling januar 2021. En av verdens største batteripakker gir fire timers seilas med nullutslipp.  

Fra 2021 vil Havila Kystruten få i drift to skip som med batteri og LNG vil kunne seile fjorder som Geirangerfjorden og Trollfjorden i tillegg til andre sårbare område både uten utslipp og uten støy.  Skipene vil også benytte batteri inn og ut av de fleste havner, for å redusere støy og forurensing.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier at i store deler av verden er stillhet mangelvare, mens Norge er fullt av storslått og uberørt natur med rent vann, frisk luft – og stillhet.

- Slik ønsker Havila Kystruten at vi også skal ha det i fremtiden. Vi skal bidra med rene reiser langs norskekysten, kutte negativ innvirkning på miljøet og øke det som skaper gode ringvirkninger.

Myrvoll lover en seilas med mindre plast og mindre utslipp, mer av miljøvennlige løsninger og teknologi i tillegg til tette bånd til lokale produsenter og kortreist mat.

- Vi har et grønt blikk på alt vi driver med.

Grandma and grandchildren with earth-friendly coastal voyager t-shirts. Getty/Havila.

Bærekraftig turisme

Arild Myrvoll sier Havila Kystruten bruker effektiv og innovativ teknologi til å ta vare på miljøet og skape bærekraftig turisme.  - De nye skipene våre skal drives fram av en av verdens største batteripakker i kombinasjon med naturgass. I tillegg er det tenkt miljø og energieffektivitet i alt fra utforming av skrog til varmegjenvinning om bord. Resultatet er at Havila Kystruten blir det mest miljøvennlige alternativet for seiling langs Norskekysten.

For å bygge skip som setter minst mulig miljøavtrykk i den sårbare naturen de skal seile gjennom, er det tatt i bruk kunnskap fra flere felt og flere partnere.

Myrvoll sier Havila Kystruten har lidenskapelige ansatte som har hatt som mål å skape fremtidens skip i tillegg til at de har godt samarbeid med leverandører og partnere som alle jobber med dedikasjon mot det samme målet.

Havila ship on a calm sea with the Lofoten mountains in the background.

Miljøeffektive fakta

Batteripakke: 2 x 43 tonn, kapasitet på 6100 kilowatt-timer. Med nye ladestasjoner ved de største havnene langs kysten, vil batteriene lades på ren vannkraft.

NATURGASS: (LNG): Kutter CO2-utslipp med rundt 25 prosent og Nox med 80-95 prosent.

VISJON: Bruk av LNG og batteri gir alt større utslippskutt enn kravene fra styresmaktene, men målet er nullutslipp-seilas.

NULLUTSLIPPSkipene kan seile fire timer med nullutslipp.

VARMEGJENVINNING: Henter overskuddsvarme fra kjølevann, sjø og energistyringssystem.

GRØNT DESIGN: Alle skip er designet med energieffektive skrog som skal gi lavest mulig forbruk av drivstoff og dermed lavest mulig utslipp. Skrogdesignet er skreddersydd seilasen langs norskekysten og de 34 anløpshavnene.

Vi har et grønt blikk på alt vi driver med.

Arild Myrvoll, administrerende direktør