Havila Kystruten på Euronext Growth

Havila Capella in the sea outside Turkey

Den nye aktøren på den klassiske kystreisen Bergen - Kirkenes, Havila Kystruten, ble tatt opp til handel på Euronext Growth fra tirsdag 3. august.

Havila Kystruten skal seile med fire nye passasjerskip på verdens vakreste kystreise. Skipene har rekordstore batteripakker og kan seile med nullutslipp i verdensarvfjorder og sårbar natur. Det første skipet kommer i trafikk i høst, før de andre skipene kommer senere i år og i 2022.

Midt i fellesferien og på kort tid, gjennomførte Havila Kystruten en vellykket aksjeemisjon som tilførte selskapet 500 millioner kroner i ny egenkapital. Pengene skal sikre selskapet leveranse og oppstart av de fire kystruteskipene. Det var solid interesse for emisjonen, og 3. august 2021 ble selskapet tatt opp til handel på Euronext Growth.

En ny reiseopplevelse

Fungerende administrerende direktør i Havila Kystruten, Arne Johan Dale, sier de med børsnoteringen på plass og overtagelse av de første skipene, så ser en frem til å komme i gang med å tilby både lokalbefolkning og turister trygg transport og miljøvennlig seilas langs den vakre norskekysten.

  • Vi har norsk interiør og norske kvalitetsmøbler om bord i tillegg til et matkonsept som speiler naturen passasjerene seiler gjennom. Når vi i tillegg har de mest miljøvennlige skipene på kystruten, så vil dette gi de reisende en helt ny opplevelse av den klassiske reisen mellom Bergen og Kirkenes.

I drift i løpet av høstenDet er fortsatt usikkert når det første skipet, Havila Capella, blir overtatt fra verftet i Tyrkia. Deretter skal skipet seiles til Norge og gjøres klart til drift i tillegg til at nødvendige sertifikater må komme på plass.

  • Så snart vi vet mer vil vi komme med ny informasjon, og vi kan forsikre alle reisende og andre interesserte at vi er utålmodige og gjør alt vi kan for å få skipene klare så raskt som råd.

Arne Johan Dale regner med å få avklaring på usikkerheten rundt dato for første rundreise i løpet av få uker. Skip nummer to, Havila Castor, har forventet levering et par måneder etter Havila Capella.

Euronext Growth

Havila og Sævik-familien inngikk kontrakt med Samferdselsdepartementet om fire av de elleve seilasene på kystruten mellom Bergen-Kirkenes i 2018. Etter børsnoteringen skal Havila Kystruten fortsatt ha hovedkontor i Fosnavåg og Sævik-familien skal eie mer enn halvparten av aksjene.

  • Hovedkontoret ligger like ved skipsleia og majoritetseierne ser skipene passere fra kontorene sine. Vi kan dermed forsikre både passasjerer og investorer om at vi er tett på driften av både skip og reiseopplevelsen.

Fearnley Securities AS og SpareBank 1 Markets AS har fungert som Euronext Growth-rådgivere for Havila Kystruten, og Wikborg Rein Advokatfirma AS har fungert som deres juridiske rådgiver.

For mer informasjon, kontakt fungerende administrerende direktør Arne Johan Dale, 

+ 47 909 87 706

[email protected]

Havila ship sailing through narrow fjord with steep stony sides and some green vegetation.
  • Havila Kystruten ble startet som et familieeid, norsk rederi med hovedbase i Fosnavåg på Sunnmøre. Selskapet er nå notert på Euronext Growth, men Sævik-familien skal fortsatt ha aksjemajoritet.

  • Havila Kystruten har avtale med Samferdselsdepartementet om å drive fire av de elleve skipene som seiler den klassiske kystreisen mellom Bergen og Kirkenes fra 2021 til 2030. 

  • Havila Kystruten bygger de mest miljøvennlige skipene som skal seile på strekningen Bergen-Kirkenes. Skipene har mellom annet verdens største batteripakker, som gjør at de kan gå i fire timer uten støy og utslipp.