Første rundtur med Havila Capella i september

Havila Capella painted in dock.

Med utgangspunkt i situasjonen ved verftet og selskapets forventninger om overtagelse av de to første skipene, planlegger selskapet første rundtur mellom Bergen og Kirkenes å være med avgang fra Bergen 26. september.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig tidspunkt for overtagelse. Etter at selskapet har overtatt Havila Capella, seiles skipet til Norge og det vil ta noe tid å få på plass nødvendige sertifikater før skipet settes i passasjertrafikk langs kysten. I tillegg skal Havila Capella klargjøres for å kunne ønske velkommen om bord passasjerer til jomfruturen.

Selskapet beklager sterkt de ulempene dette medfører for passasjerer som allerede har reservert reise på tidligere avganger. Utsettelsen skyldes økning i Covid-19 utbrudd i Tyrkia tidligere i år, samt forsinkelser fra norske leverandører som følge av norske reiseråd og karanteneregler.

Selskapet vil informere passasjerer og befolkningen langs kysten om eventuelle endringer så snart ny informasjon foreligger. Usikkerhet knyttet til den første avgangen vil bli avklart senest rundt 1. september.  På det tidspunktet regner selskapet også med å kunne opplyse om forventet tidspunkt for levering av skip nummer to, Havila Castor. Leveringstidspunkt er nå forventet å være 6-8 uker etter leveringen av Havila Capella.