130 år i kyst-trafikk

The steamer vesteraalen and the crew when they arrived Hammerfest after the first tour on the coastal route.

Siden den gang har mange ulike rederier seilt på kystruta, og den har både blitt lengre og fått flere avganger. Havila Kystruten er stolt over å føre den 130 år gamle tradisjonen på Norges mest betydningsfulle kystrute videre, med våre nye, mer miljøvennlige skip.

En rute for post og passasjerer

Allerede i 1838 stampet den første hjuldamperen mellom Trondheim og Tromsø. Den nye nasjonen Norge så det som en statlig oppgave å knytte landet sammen med dampskipsruter for post og passasjerer. 

På midten av 1800-tallet ble det endret til at ruten skulle trafikkeres med private selskaper som fikk statstilskudd, akkurat slik det er i dag.

Raskere og bedre med ny kunnskap og teknologi

I juli 1893 la kaptein Richard With i Vesteraalens Dampskibsselskab ut på sin første hurtigseilas fra Trondheim til Hammerfest, noe han aldri hadde våget om det ikke var  for de detaljerte notatene los- og kystpioneren Anders Holte (1849-1937) hadde skrevet ned for strekningen som skulle seiles – på oppmuntring fra Richard With.

   

I kombinasjon med datidens nye og mer nøyaktige kompass betydde de verdifulle notatene at han kunne seile i mørket, noe som gjorde at Richard With brukte omtrent like lang tid på strekningen mellom Trondheim og Hammerfest i 1893 som det vi gjør i dag, snart 130 senere.
Captain and founder of the coastal route, Mr. Richard With. Photo from Hurtigrutemuseet Museum Nord
Den nye ruta ble en suksess, og det trengtes flere skip. Da kom også flere rederier inn i bildet, og på det meste var det fem ulike rederier som delte på oppgaven med å trafikkere kystruta. Gjennom årene ble også ruta forlenget, og fra 1898 gikk kystruten hele strekningen mellom Bergen og Kirkenes. 

   

Kystruten har hatt over 60 ulike anløpssteder. I dag er det 34 havner på verdens vakreste sjøreise. Havila Kystruten er det tiende rederiet i rekka til å betjene Kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Etter hvert er ruta også blitt en populær attraksjon blant de mange gjestene fra inn- og utland som vil oppleve den vakrenorskekysten.
The steamer Vesteraalen on its very first tour on the coastal route i 1893. Photo from Hurtigrutemuseet Museum Nord

I kystrutas 130 år lange historie er det mange ulike rederier som har seilt i kystbefolkningens tjeneste. Etter hvert er ruta også blitt en populær attraksjon blant de mange gjestene fra inn- og utland som vil oppleve den vakre norskekysten.

 • Vesteraalens Dampskipsselskab (fra 1893) (fusjonert inn i ODS 1987 til OVDS)
 • Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) (fra 1894, solgte hurtigruteskipene til TFDS i 1979)
 • Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) (fra 1894, selskap og skip overtatt av TFDS 1988/1989)
 • Det Stavangerske Dampskipsselskap (DSD) (fra 1919 til 1978)
 • Det Nordlandske Dampskibsselskab (NDS) (fra 1945 til 1958)
 • Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR) (fra 1988 til 1996) (opprinnelig Finmarkens Amtsrederi stiftet i 1916)
 • Ofotens Dampskibsselskab (ODS) (stiftet 1912) (fra 1936, siden endret navn flere ganger og er nå Hurtigruten AS)
 • Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) (opprinnelig Troms Amts Dampskipsselskap) (fra 1979 ved at skipene til Bergenske ble kjøpt. Innfusjonert i OVDS fra 2006)
 • Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab, OVDS (etablert ved fusjon av VDS og ODS, med ODS som det overtagende selskap som samtidig skiftet navn)
 • Hurtigruten Group ASA (etablert ved fusjon av TFDS og OVDS, med OVDS som det overtagende selskap som samtidig skiftet navn 1. mars 2006)
 • Hurtigruten ASA endret selskapsnavn til AS den 26. april 2007)
 • Havila Kystruten AS og Hurtigruten AS  (fra 1. januar 2021)

(Kilde: Wikipedia.org)