130 år i kyst-trafikk

The steamer vesteraalen and the crew when they arrived Hammerfest after the first tour on the coastal route.

Siden den gang har mange ulike rederier seilt i kystruten, og den har både blitt lengre og fått flere avganger. Havila Kystruten AS er stolt over å føre den 130 år gamle tradisjonen på Norges mest betydningsfulle kystrute videre med våre moderne og mer miljøvennlige skip.

    

En rute for post, passasjerer og gods

Allerede i 1838 stampet den første hjuldamperen «Prins Gustav» mellom Trondheim og Tromsø. Den nye nasjonen Norge så det som en statlig oppgave å knytte landet sammen med dampskipsruter for post, gods og passasjerer. 

  

På midten av 1800-tallet ble det endret til at ruten skulle trafikkeres av private selskaper som fikk statstilskudd.

Raskere og bedre med ny teknologi

Den 2. juli 1893 la kaptein Richard With ut på sin første hurtigruteseilas fra Trondheim til Hammerfest med DS Vesteraalen*. Det hadde han aldri våget om det ikke var for de detaljerte notatene som los- og kystpioneren Anders Holte (1849-1937) hadde skrevet ned for strekningen som skulle seiles, etter oppmuntring fra Richard With. **   

   

I kombinasjon med datidens nye og mer nøyaktige kompass betydde de verdifulle notatene til Holte at loser og navigatører langs norskekysten endelige kunne seile i mørket, noe som gjorde at Richard With brukte omtrent like lang tid på strekningen mellom Trondheim og Hammerfest i 1893 som det vi gjør i dag, snart 130 senere. (Vel å merke med flere havner og andre, nye seilingsleder)

Captain and founder of the coastal route, Mr. Richard With. Photo from Hurtigrutemuseet Museum Nord

Ble forlenget flere ganger

Den nye ruta ble en suksess, og det trengtes flere skip. Da kom også flere rederier inn i bildet, og på det meste var det seks ulike rederier som delte på oppgaven med å trafikkere kystruta. Gjennom årene ble også ruta forlenget flere ganger. Det første hurtigruteskipet fra Bergen, «DS Capella», ble operert av Det Bergenske Dampskibsselskab og gikk fra byen den 5. oktober 1898.   

   

Kirkenes ble lagt til ruta først i 1908.

   

Formelt Kystruten fra 2006

I 2006, da selskapet Hurtigruten ASA ble etablert, fikk ruten det offisielle navnet Kystruten Bergen – Kirkenes etter anbud fra Samferdselsdepartementet.   Kystruten har hatt over 60 ulike anløpssteder. I dag er det 34 havner på verdens vakreste sjøreise. Havila Kystruten er det tiende rederiet i rekka til å betjene Kystruten mellom Bergen og Kirkenes.   Etter hvert er ruta også blitt en populær attraksjon blant de mange gjestene fra inn- og utland som vil oppleve den vakre norskekysten.

The steamer Vesteraalen on its very first tour on the coastal route i 1893. Photo from Hurtigrutemuseet Museum Nord

Fotnoter

* Kaptein Richard With stiftet Vesteraalens Dampskibsselskab AS  (VDS) i 1881.

      

** Etter at Anders Holte ble ansatt i VDS i 1881, oppdaget han at de trykte kursbøkene som var i bruk på den tiden var til liten hjelp fordi lokale avvik naturlig nok ikke var angitt i dem. Holte gjorde notater etter «Vesteraalens» kompass og seilingstid mellom hvert kursskifte. Disse notatene, skrevet ned under dagsseilaser, ble et godt hjelpemiddel i mørke, tåke, snø og regn. Allerede høsten 1883, hadde Holte ferdigstilt kursberegninger for halve strekningen mellom Vesterålen og Bergen. Straks etter startet «Vesteraalen» med nattseilaser, som de aller første i Norge.   (Kilde: Hurtigrutemuseet)