Vil du ha gjester som sovner til nordlys og våkner til utsikten av verdens vakreste sjøreise? Vil du være med fra start på et nytt, bærekraftig hotell som viser frem det beste av Norge, der du og teamet ditt er med på å gi gjestene minner for livet? Vi søker engasjerte og forretningsorienterte matroser som får ta del i å starte opp et av våre nybygde miljøvennlige skip.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Matros skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

 • Vakt- og kontrollfunksjon
 • Fortøyning og klargjøring
 • Lasting og lossing, sikring av last og utstyr
 • Utvendig og innvendig renhold
 • Avfallshåndtering
 • Vedlikehold og forefallende arbeid.
 • Legge til rette for godt samarbeid med ledelsen og kollega om bord, med administrasjonen på land og med kollega på de andre skipene.
 • Følgje opp at drift på dekk er ihht. lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav.

 

Kompetansekrav

 • Ferdighetssertifikat - Matros
 • God norsk/skandinavisk og engelsk fremstilling munnleg og skriftleg
 • Gode digitale ferdigheter blant annet innen Office og andre relevante systemer
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs
 • Gyldig HMOB kurs
 • Gyldig Båtmanssertifikat
 • Gyldig IGF Basic kurs

 

Hva vi forventer av deg

 • Stor interesse og stort engasjement i din arbeidshverdag om bord.
 • Evner å bygge effektive og gode relasjoner med ledere, medarbeider og gjester for å fremme gode gjesteopplevelser, samhandling og samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger.
 • Du bør være god på å bygge relasjoner mot alle typer mennesker, samt se forbedringsmuligheter i det daglige arbeidet.
 • Kunne sette forventninger og krav til deg selv og kunne sette klare og tydelige mål for deg selv og teamet som du blir en del av.
 • Lytter til dine kollega og gjester for blant annet å hente ut potensialet i driften og yte korrekt service overfor kollegaer og gjester.
 • Motiverer kollega ved blant annet å jevnlig gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Ser og løser problemer effektivt, gjerne før de oppstår og på lavest mulig nivå.
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt når det kreves
 • Setter HMSK høyt i alle gjøremål
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede og bygge godt arbeidsmiljø
 • Liker å arbeide tett på gjester og kollegaer, og tar gjerne initiativ til interaksjon med gjestene.

 

Hva du kan forvente av oss

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Veksling mellom intense arbeidsdager om bord og helt fri hjemme - 1:1 turnus med 22 dager arbeidsperiode og 22 dager friperiode
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Kost og losji i arbeidsperioden om bord
 • Betalt reise mellom bosted og avtalt havn (innen Norge)
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere.

 

Arbeidssted: På et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Søknader vil bli behandlet fortløpende.Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søk på stilling