Sommelier/Vinkelner

Vil du være med fra start på et nytt, bærekraftig seilende hotell som viser frem det beste av Norge, der du er med og gir gjestene gylne stunder, eventyrlige dager og minner for livet? 

Vi søker en forretningsorientert Sommelier/Vinkelner som vil være fagansvarlig for alle utsalgsteder der håndtering av drikkevarer skjer: Bar, Cafè, Restauranter, Pop Ups og lignende. Sommelier/Vinkelner skal jobbe aktivt/delta aktivt for økt kunnskap om og oppsalg av drikke ved alle utsalgssteder, og har ansvar for opplæring av kollega og lærlinger. Stillingen rapporterer til F&B Manager om bord.

Våre verdier er «LEAD, CARE, SHARE», og vi vil leite etter en Sommelier/Vinkelner som kjenner seg igjen i disse verdiene.  

Havila Kystruten er et norsk selskap med base i Fosnavåg. Fra 2021 seiler selskapet på strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen med de mest miljøvennlige skipene som seiler langs norskekysten. Havila viderefører med dette en stolt historie.Havila Kystruten skal levere gode opplevelser langs norskekysten både for lokal reisende og for turister. Havilakonsernet har lange tradisjoner innen maritim næring. Den siste tiden har transport og reiseliv blitt en viktig del av konsernet.

---

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Sommelier / Vinkelner skal jobbe aktivt/delta aktivt for økt oppsalg av drikke ved alle utsalgssteder der det legges til rette for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

 • Gjennomføre vinsmaking, vinkurs, salg og andre aktiviteter som omfatter vin og øvrige drikkevarer om bord og skape fantastiske rammer for våre gjester.
 • Aktivt bidra til god opplæring, oppfølging og kompetanseheving ved å dele av egen kunnskap og erfaringer overfor nye og gamle kollega i tillegg til skipets lærlinger
 • I samarbeid med Hovmester se til at skjenkebevilling og IK-Alkohol overholdes
 • Sammen med Hovmester og andre kollega være delaktig i driften og bidra på et høyt nivå for å gi gjestene den aller beste gjesteopplevelsen om bord på våre skip.
 • Strukturere arbeidsdagen på en slik måte at kollega, gjestene og skipet sine behov blir dekket på en hensiktsmessig måte

---

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning på høyere nivå og solid relevant erfaring
 • Dokumentert solid relevant erfaring kan erstatte krav til utdanning
 • Bestått «Kunnskapsprøven om Alkoholloven»
 • God norsk/skandinavisk og engelsk fremstilling munnleg og , skriftleg
 • Gode digitale ferdigheter blant annet innen Office, POS og andre restaurant systemer
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

---

Ferdigheter, evner og holdninger vi ser etter:

 • Bygger effektive og gode relasjoner med ledere og medarbeidere på alle nivå, samt med gjester om bord og eksterne samarbeidsparter
 • Kombinerer strategisk og kommersielt fokus ved utvikling og forbedring av sitt ansvarsområde
 • Holder seg til lover, regler, prosedyrer o.l. som styrer arbeidshverdagen, og setter HSEQ høyt i alle gjøremål
 • Er pliktoppfyllende, kvalitetsbevisst og lojal
 • Motiverer kollega ved blant annet å være engasjert, synlig og til stede, gir jevnlig tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede på arbeidsplassen
 • Har forventninger og setter mål for seg selv og kollega
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt

--- 

Vi tilbyr en trygg og solid arbeidsplass i en virksomhet med gode framtidsutsikter, der du vil være sentral i oppbygging, drift og videre vekst.

Videre tilbyr vi gode lønnsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger. Du vil bli en del av en organisasjon med kompetente og dyktige medarbeidere.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest og innen 30.11.2021.

Attester og vitnemål legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søk på stilling

Kontaktpersoner

Ole Christian Sivertstøl

Head of Food & Beverage

483 05 578

[email protected]

Monica Nipen

HR Director

+ 47 917 09 344

[email protected]