Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Daglig drift av dekksdepartementet som legger til rette for sikker og bærekraftig drift inkludert gode gjesteopplevelser
 • Legge til rette for godt samarbeid med ledelsen om bord, med administrasjonen på land og med ledelsen på de andre skipene.
 • Implementere og følgje opp at drift i dekksdepartementet er lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav.
 • Journalføring i dekksdagbok
 • Aktivt motivere til, og sjelv delta i verne- og miljøarbeidet om bord
 • Medisinsk ansvarlig om bord
 • Sikre rett regnskapsgrunnlag knyttet til dekksdepartementet og levere rapporter i henhold til rederiet sine retningslinjer 
 • Lastebehandling som inkluderer og ikke er avgrenset til lasteutstyr, lasting og lossing
 • Skipet sin stabilitet, trim og dyptgående
 • Planlegging av vakthald ved gangveg
 • Er skipet sin Ballast Water Management Officer (BWMO) og ansvarlig for å følge opp Ballast Water Management systemet
 • ”Garbage Management”, herunder føring av ”Garbage Record Book”
 • Vedlikehold av stoffkartotek
 • Behandling av ”Personlig verneutstyr”
 • Gjøre seg god kjent med Kapteinen sine arbeidsoppgaver og ansvar

Kompetansekrav:

 • Høyere relevant utdanning
 • Solid relevant erfaring 
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk, inkl digital formidling
 • Svært gode digitale ferdigheter innen relevante arbeidsverktøy. Kjennskap til BASSnet er en fordel.
 • Forståelse for Havila Kystruten sine verdier og samfunnsoppdrag
 • Farledsbevis for strekket Bergen - Kirkenes - Bergen
 • Gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig GOC Certificate
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kompetansesertifkat D01
 • Gyldig kurs i Videregående sikkerhetsopplæring
 • Gyldig kurs i Medisinsk behandling (40 timer)

En fordel om du har kurs og/eller erfaring innen:

 • IGF Advanced
 • IGF Basic
 • MES Intruktør kurs
 • Håndtering av en brann i et litium-ion batteri på et skip
 • LNG Fuel System
 • ACON LNG/ACON Connect&Remote Access
 • Azimuth Thruster AZP120 L CP
 • Tunnel Thruster TTPM2000
 • Remote Control, HeliconX3
 • Stabilizeres, Dunfermline
 • NES IAS & PMS
 • NG3 Plug
 • Bridge Mate Position Keeping System
 • NCS RAVEN INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM (INS)
 • LOADMASTER

Hva vi forventer av deg:

 • At du jobber etter våre verdier «Lead, care, share»
 • At du er løsningsorientert og fleksibel
 • At du har høy arbeidskapasitet og trives med et høyt arbeidstempo
 • At du liker å arbeide strukturert og selvstendig
 • At du liker å samarbeide og er med på å spre arbeidsglede
 • At du viser engasjement, tar initiativ og er faglig nysgjerrig

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere.
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

   Stillingen er medlem av skipsledelsen om bord og rapporterer til Kaptein.

Arbeidssted: på et av havila Kystrutensine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen

Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri 

Søknadsfrist: snarest og senest 31.08.2022

     

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.