Havila Kystruten er et norsk selskap med base i Fosnavåg. Fra 2021 seiler selskapet på strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen med de mest miljøvennlige skipene som seiler langs norskekysten. Havila viderefører med dette en stolt historie.Havila Kystruten skal levere gode opplevelser langs norskekysten både for lokal reisende og for turister. Havilakonsernet har lange tradisjoner innen maritim næring. Den siste tiden har transport og reiseliv blitt en viktig del av konsernet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Motormann skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

  • Gjøre seg kjent med vaktrutiner for maskin, inkludert sjømannsskikk
  • Vakt- og kontrollfunksjoner inkl kontrollfunksjon i teknisk rom
  • Generelt ettersyn, vedlikehold og reinhold inkl tekniske installasjoner
  • Legge til rette for godt samarbeid med ledelsen og kollega om bord, med administrasjonen på land og med kollega på de andre skipene.
  • Følgje opp at drift i maskin er ihht. lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav.

 

Kompetansekrav:

  • Ferdighetssertifikat - Motormann
  • Gyldig helseattest
  • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
  • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

En fordel om du har kurs og/eller erfaring innen:

  • Gyldig IGF Basic kurs

Søk på stilling