Mannskapskoordinator

Two employees at Havila Boyages working on computer

Havila Kystruten skal innen kort tid etablere et avdelingskontor i Hammerfest med 3-4 ansatte som får ansvar for at bemanningen av våre skip gjennomføres i samsvar med lover, forskrifter og rederispesifikke krav og retningslinjer. Til vårt avdelingskontor i Hammerfest søker vi etter flere Mannskapskoordinatorer som ønsker ansvar, har ett stort engasjement innenfor HR, kvalitetssikring og forbedring.

Våre mannskapskoordinatorer må jobbe kontinuerlig med å ivareta våre ansatte siden Havila Kystruten skal bli en foretrukket arbeidsgiver på sjø og land ved at vi blant annet jobber målrettet med å gi våre ansatte mulighet for faglig og personlig vekst.

Arbeidssted:
Hammerfest
Stillingstype:
Fast
Startdato:
Etter avtale
Søknadsfrist:
30.11.2022

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Mannskapskoordinator har ansvar for daglig koordinering for mannskap på tildelt skip og inkluderer blant annet: 

    

 • I tett samarbeid med avdeling for Hotell / Maritim drift og relevant skipsledelse, bemanne tildelt skip med kvalifisert mannskap etter behov 
 • Nyrekruttering av kvalifisert mannskap i samsvar med den til enhver tid gjeldende rekrutteringsprosess
 • Være rådgiver for kollegaer i HR relaterte spørsmål
 • I samarbeid med kursleverandører koordinere og gjennomføre kursing av mannskap i henhold til lover, forskrifter, rederispesifikke krav og retningslinjer
 • Inngå i beredskapsorganisasjonen med medansvar for mannskap og nærmeste pårørende i krisesituasjoner
 • I tett samarbeid med skipsledelsen sikre korrekt lønnsgrunnlag i god tid før lønnsutbetaling
 • Samarbeide med bemanningsselskaper, kursleverandører og andre eksterne samarbeidspartnere knyttet til mannskapsavdelingen

       

Holdninger og evner vi vektlegger:

 • Samarbeids- og utviklingsorientert med et ønske om å skape resultat for selskapet
 • Evne til å etablere gode og effektive relasjoner med kollegaer 
 • Gode analytiske evner, strukturert og løysingsorientert
 • Effektiv og selvstendig med stor gjennomføringsevne
 • Pliktoppfyllende, kvalitetsbevisst og lojal

      

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder
 • Dokumentert solid relevant erfaring kan kompensere for utdannelse
 • Erfaring med maritim bemanning og inngående kunnskap om norsk maritimt regelverk er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter innen Office og andre relevante IT-system
 • Svært god erfaring med personalsystem og turnusplanlegging. Vi bruker Adonis
 • God språkferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

       

Vi tilbyr en utviklende 100% fast stilling i et selskap med stort potensial, der du vil være svært sentral i drift, utvikling og videre vekst.  

Arbeidssted: Rederiet sitt avdelingskontor i Hammerfest. Noe reiseaktivitet må påregnes. Vi praktiserer hjemmekontor, og dette avklares nærmere med Leder for Mannskapsavdelingen, som blir nærmeste leder.

Startdato: Etter nærmere avtale.

Vi håper at du vil vise din interesse ved å registrere CV og søknad innan 30.11.2022. Attester og vitnemål legges ved.

Alle søknader og henvendelser blir behandlet konfidensielt og fortløpende. Dersom du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt!

         

Søk på stilling