Leder for mannskapsavdeling

Havila Castor in Trollfjorden, photo Marius Beck Dahle

Havila Kystruten skal innen kort tid etablere et avdelingskontor i Hammerfest med 3-4 ansatte som får ansvar for at bemanningen av våre skip gjennomføres i samsvar med lover, forskrifter og rederispesifikke krav og retningslinjer. Til vårt avdelingskontor i Hammerfest søker vi etter en Leder som ønsker ansvar, har ett stort engasjement innenfor HR, kvalitetssikring og forbedring.

Vår nye leder må jobbe kontinuerlig med å ivareta våre ansatte siden Havila Kystruten skal bli en foretrukket arbeidsgiver på sjø og land ved at vi blant annet jobber målrettet med å gi våre ansatte mulighet for faglig og personlig vekst.

Arbeidssted:
Hammerfest
Stillingstype:
Fast
Startdato:
Etter avtale
Søknadsfrist:
30.11.2022

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Leder for Mannskapsavdeling har ansvar for daglig drift, operasjonelt og personalmessig som blant annet innebærer: 

     

 • I tett samarbeid med avdeling for Hotell / Maritim drift og relevant skipsledelse, bemanne alle skip med kvalifisert mannskap etter behov 
 • Nyrekruttering av kvalifisert mannskap i samsvar med den til enhver tid gjeldende rekrutteringsprosess
 • Inngå i ulike relevante prosjekt knyttet til utvikling
 • Være rådgiver for kollegaer i HR relaterte spørsmål
 • Aktivt følge opp øvrige ansatte i mannskapsavdelingen, inkluderer og er ikke avgrenset til nødvendig opplæring, utvikling, behovsavklaring, forventningsavklaring, oppfølging m.m
 • I samarbeid med kursleverandører koordinere og gjennomføre kursing av mannskap i henhold til lover, forskrifter, rederispesifikke krav og retningslinjer
 • Inngå i beredskapsorganisasjonen med medansvar for mannskap og nærmeste pårørende i krisesituasjoner
 • Ved behov delta i operativt arbeid med planlegging og disponering av mannskap, og selv være del av mannskapsavdelingen sin vaktordning
 • Koordinere utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av mannskapsbudsjett og rapportere på eget ansvarsområde
 • I tett samarbeid med skipsledelsen sikre korrekt lønnsgrunnlag i god tid før lønnsutbetaling
 • Følge opp bemanningsselskaper, kursleverandører og andre eksterne samarbeidspartnere knyttet til mannskapsavdelinge n  

    

Holdninger og evner vi vektlegger:

 • Vilje til å opptre som en proaktiv leder og forbilde
 • Samarbeids- og utviklingsorientert med et ønske om å skape resultat for selskapet
 • Evne til å etablere gode og effektive relasjoner med kollegaer 
 • Gode analytiske evner, strukturert og løysingsorientert
 • Effektiv og selvstendig med stor gjennomføringsevne
 • Pliktoppfyllende, kvalitetsbevisst og lojal

    

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen HR, maritim ledelse, reiseliv eller andre relevante fagområder
 • Dokumentert solid relevant erfaring kan kompensere for utdannelse
 • Erfaring med maritim bemanning og inngående kunnskap om norsk maritimt regelverk er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter innen Office og andre relevante IT-system
 • Svært god erfaring med personalsystem og turnusplanlegging. Vi bruker Adonis
 • God språkferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

   

Vi tilbyr en utviklende 100% fast stilling i et selskap med stort potensial, der du vil være svært sentral i drift, utvikling og videre vekst.  

Arbeidssted: Rederiet sitt avdelingskontor i Hammerfest. Noe reiseaktivitet må påregnes. Vi praktiserer hjemmekontor, og dette avklares nærmere med HR-direktør, som blir nærmeste leder.

Startdato: Etter nærmere avtale.

Vi håper at du vil vise din interesse ved å registrere CV og søknad innan 30.11.2022. Attester og vitnemål legges ved.

Alle søknader og henvendelser blir behandlet konfidensielt og fortløpende. Dersom du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt!     

     

Søk på stilling