Arbeidsoppgaver og ansvar:

Sikker og bærekraftig drift av Havila Kystrutens kundesenter og gode ansatt- og gjesteopplevelser ved blant annet å:  

 • Utarbeide, gjennomføre og følge opp handlingsplaner og budsjett for kundesenteret sammen med kommersiell leder, for å bedre gjesteopplevelser, produkt og økonomisk resultat.
 • Ha personalansvar for kundesenteret sine ansatte
 • Å praktisere god personalpolitikk og være en relasjonsbygger
 • Å være en synlig, fremoverlent og trygg leder og bidra der det er behov
 • Legge til rette for godt samarbeid mellom skipene i Havila Kystruten, kundesenteret og administrasjonen på land.
 • Å strukturere arbeidsdagen slik at de ansatte, gjestene og skipene innfrir sine mål
 • Sikre at driften er i samsvar med lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav.
 • Levere resultater på salg og kundetilfredshet
 • Daglig følge opp orden og renhold innenfor ditt ansvarsområde

___

Kompetanseprofil:

 • Relevant utdanning på høyere nivå og solid relevant ledererfaring og/eller prosjektledererfaring. Det blir lagt vekt på at søker kan vise til tidligere resultat
 • Dokumentert og solid, relevant erfaring kan erstatte krav til utdanning
 • Gode språkferdigheter i norsk/skandinavisk, tysk og/eller engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter innen Office og andre relevante system

___

Hva vi forventer av deg: 

Du er en trygg og resultatbevisst leder som evner å kombinere strategisk og kommersielt fokus samtidig som du kan motivere og inspirere dine medarbeidere gjennom blant annet å:

 • Bygge effektive og gode relasjoner med ledere og medarbeidere på alle nivå, gjester som tar kontakt og eksterne samarbeidsparter
 • Følge lover, regler, prosedyrer o.l. som styrer arbeidshverdagen, og sette HSEQ høyt i alle gjøremål
 • Være pliktoppfyllende, kvalitetsbevisst og lojal
 • Ta initiativ og være med å spre arbeidsglede på arbeidsplassen
 • Være tydelig, engasjert og motiverende, og gi rom for utvikling hos dine medarbeidere
 • Sette klare mål for deg selv og dine medarbeidere
 • Lede andre ved å lytte, være synlig, tydelig og til stede
 • Fungere godt under press og opptre raskt og besluttsomt

___

Hva du kan forventer av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode vilkår med veksling mellom intense og rolige arbeidsdager
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere.

Stillingen rapporterer til kommersiell leder i administrasjonen.Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest og innen 07.11.2021 ved å følge linken under. Attester og vitnemål legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søk på stilling