Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg og skal etter avtale med Samferdselsdepartementet betjene kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen med fire nybygde skip. Skipene er verdens mest miljøvennlige passasjerskip, og skal alle være i drift innen utgangen av 2022. Vi skal være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle  bærekraftig turisme og vi skal være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge.

Ønsker du ansvar, og en stilling preget av mye variasjon i hverdagen, korte beslutningsveier, og med et stort rom for personlig initiativ? Liker du å jobbe med forbedring i tett samarbeid med andre mennesker? 

Ønsker du å være en del av et spennende reiselivsprodukt i et maritimt miljø? Vi ser etter deg som brenner for at gjesten får god service og gode opplevelser, har evne til dialog og relasjonsbygging og samhandle på tvers i vår organisasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver og ansvar er blant annet:

 • Daglig drift av Ekspedisjonsavdelingen som legger til rette for sikker og bærekraftig drift inkludert svært gode gjesteopplevelser
 • Legge til rette for godt samarbeid med ledelsen om bord, med administrasjonen på land og med ledelsen på de andre skipene
 • Implementere og følge opp at drift av ekspedisjonsavdelingen følger lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav
 • Være tilgjengelig og synlig vertskap og guide for våre gjester ved å være oppdatert og videreformidle relevant informasjon som f.eks. ombordaktiviteter og utflukter
 • Være en kommersiell pådriver for salg i egen og andre avdelinger om bord i nært samarbeid med Hotellsjef
 • I lag med ekspedisjonsteamet planlegge, organisere og gjennomføre ombordprogram (foredrag og aktiviteter), egenproduserte utflukter (fotturer o.l. tilpasset annet program og årstid.)
 • Være synlig leder og bidra der det er behov
 • Sikre rett regnskapsgrunnlag knyttet til Ekspedisjonsavdelingen og levere rapporter i henhold til rederiet sine retningslinjer

Kompetansekrav:

 • Høyere relevant utdanning. Solid relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk, inkl digital formidling. Avhengig av teamsammensetning kan tysk også bli et krav siden det daglige informasjonsarbeidet om bord krever at minimum en i teamet behersker tysk
 • God datakunnskap- og forståelse
 • Forståelse for Havila Kystruten sine verdier og samfunnsoppdrag
 • Grafisk / markedsførings bakgrunn og kommersiell forståelse innen reiseliv er en stor fordel
 • Gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i Grunnleggende sikkerhetsopplæring
 • HMOB- sertifikat er en fordel

Hva vi forventer av deg:

 • At du jobber etter våre verdier "Lede, bry seg og dele"
 • At du har vilje til å opptre som ein proaktiv leder og forbilde
 • At du er løsningsorientert og fleksibel
 • At du har høy arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • At du er god på koordinering
 • At du liker å arbeide strukturert og selvstendig
 • At du liker å samarbeide og er med på å spre arbeidsglede
 • At du viser engasjement, tar initiativ og er faglig nysgjerrig

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere.
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er medlem av hotelledelsen om bord og rapporterer til Hotellsjef.

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen

Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri

Søknadsfrist: snarest og senest 11.09.2022

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søk på stilling