Berekraftsansvarleg

Sustainability, green leaf. Photo: Aaron Burden, Unsplash

Havila Service AS er eit selskap som leverer tenester til ulike selskap i Havila konsernet innan ulike fagområde som løn, regnskap, innkjøp, IT og mannskapstenester.

Er du interessert i berekraftsstyring og rapportering, er dette mulegheita for deg!

Vi ser etter ein berekraftsansvarleg som vil være ein viktig ressurs i Havila konsernet. Du vil rapportere til dagleg leiar i Havila Service AS og jobbe tett med andre nøkkelpersonar på konsernnivå og i våre mange selskap og underkonsern.

Berekraft er heilt avgjerande for Havilas evne til å skape vekst, tillit og konkurransedyktig drift. Vi ønsker å vere eit ansvarleg konsern og aktivt bidra til å løyse berekraftsutfordringane verda står overfor. Vi må sikre at vi har god forståing av berekraftsrelaterte risikoar og mulegheiter, samt å bygge tillit til investorar, finansieringsinstitusjonar, offentlege styresmakter og andre interessentar.

Arbeidsoppgåver og ansvar er mellom anna:

 • Utvikle strategi for berekraft og metode for berekraftsrapportering.·
 • Datainnsamling, gjennomgang og analyse i forbindelse med løpande berekraftsrapportering.·
 • Forberede rapportering av miljø-, sosial- og styringsinformasjon (ESG) til finanssektoren og andre relevante interessentar.
 • Forberede årlege/periodiske berekraftsrapportar og klima- og miljøregnskap i samarbeid med dei ulike selskapa i konsernet.
 • Delta aktivt i forbetringsprosjekt knytt til berekraft.

Kvalifikasjonar:

 • Høgare relevant utdanning og gjerne dokumentert kompetanse og erfaring relatert til berekraft.
 • Kunnskap om berekraftsstyring og helst erfaring frå forretningsanalyse og rapportering.
 • Kunnskap om EU-taksonomi vil vere en fordel.
 • God forretningsforståing og analytiske ferdigheiter.
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
 • God erfaring med oppbygging, implementering og vedlikehald av rapporteringssystem.
 • God generell datakunnskap.

Ferdigheiter, evner og haldningar:

 • Samarbeidsorientert og god til å etablere gode og effektive relasjonar på alle nivå.
 • Engasjert og interessert i å forstå samanhengar, utviklingsorientert, opptatt av å ta i bruk ny teknologi og eit sterkt ønske om å skape resultat.
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert, kvalitetsbevisst, pliktoppfyllande, kreativ og løysingsorientert.
 • Tek initiativ og er med på å spreie arbeidsglede på arbeidsplassen.

Vi tilbyr ein trygg og solid arbeidsplass i eit konsern med gode framtidsutsikter, konkurransedyktige lønnsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar.

Arbeidsstad er ved Havila sitt hovudkontor i Fosnavåg.

Søknadsfrist: 20. juni 2021

Søk på stillinga her

Kontaktperson

Hans-Børre Fiskaa, 

mobil. 952 74 960

dagleg leiar Havila Service AS