Søk jobb i Kystruten

Ledige stillinger vil bli lyst ut her. 

Vi er stolte av våre ansatte. Gjennom ulike erfaringer, personligheter og fagkompetanse tilbyr vi trygge, bærekraftige og opplevelsesrike seilaser. Fremover vil vi trenge mange nye ansatte både til sjøs og på land. Ledige stillinger blir utlyst her.

Havila ship sailing through narrow fjord with steep stony sides and some green vegetation.

Av hensyn til ditt personvern tar vi per dags dato ikke imot og lagrer søknader og CV’er per epost eller via rekrutteringssystem, utenom ved utlyste stillinger.

Havila jobbannonse

Konsernregnskapssjef

Havilakonsernet søkjer etter Konsernregnskapssjef. Du vil rapportere til dagleg leiar i Havila Service AS og jobbe tett med CFO for Havilakonsernet, samt andre nøkkelpersonar på konsernnivå og i våre mange selskap og underkonsern. 

Du må trivast med å jobbe med folk, ha djup forståing for regnskap, skatt og økonomistyring, utnytte og drive fram ny teknologi og bidra til å legge grunnlaget for god økonomistyring.

Young chef working on food.

Læreplass i Havila Kystruten

Ved å ta lærlingtiden i Havila Kystruten vil du få oppleve Norge på sitt beste, få venner for livet og ikke minst tilegne deg bred praktisk erfaring innen faget ditt!

Søk læreplass