Søk jobb i Kystruten

Ledige stillinger vil bli lyst ut her. 

Vi er stolte av våre ansatte. Gjennom ulike erfaringer, personligheter og fagkompetanse tilbyr vi trygge, bærekraftige og opplevelsesrike seilaser. Fremover vil vi trenge mange nye ansatte både til sjøs og på land. Ledige stillinger blir utlyst her.

Havila ship sailing through narrow fjord with steep stony sides and some green vegetation.

Av hensyn til ditt personvern tar vi per dags dato ikke imot og lagrer søknader og CV’er per epost eller via rekrutteringssystem, utenom ved utlyste stillinger.

Sustainability, green leaf. Photo: Aaron Burden, Unsplash

Berekraftsansvarleg/Sustainability Manager

Er du interessert i berekraftsstyring og rapportering, er dette mulegheita for deg. Berekraft er heilt avgjerande for Havilas evne til å skape vekst, tillit og konkurransedyktig drift.  Då blir du som vår nye berekraftsansvarlege ein viktig brikke.

Søknadsfrist 20.6.

 

Sjå meir og søk på stillinga

Havila jobbannonse

Regnskapssjef konsern

Som konsernregnskapssjef vil du vere ein viktig ressurs i Havila-konsernet. Du vil rapportere til dagleg leiar i Havila Service AS og jobbe tett med CFO for Havila-konsernet og nøkkelpersonar på konsernnivå og i våre mange selskap og underkonsern. 

Søknadsfrist 20.6.

Sjå meir og søk på stillinga