Søk jobb i Kystruten

Ledige stillinger vil bli lyst ut her. 

Vi er stolte av våre ansatte. Gjennom ulike erfaringer, personligheter og fagkompetanse tilbyr de trygge, bærekraftige og opplevelsesrike seilaser som vil skape minner for livet for de som reiser langs kysten, og levedyktige samfunn for de som bor der. Fremover vil vi trenge mange nye ansatte både til sjøs og på land. Ledige stillinger blir utlyst her.

Havila ship sailing through narrow fjord with steep stony sides and some green vegetation.