Rabattene gis ikke på etterskudd og kan ikke kombineres. Rabattene gjelder ikke for rundreiser eller andre pakke- og kampanjetilbud. Enkelte reiser med rabatt kan ha begrenset kapasitet i perioder med høy etterspørsel.

Barn 50%

Gjelder på reisebilletten hele året for barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år. Barn under 4 år som ikke benytter egen køye, innrømmes fri reise. Benyttes egen køye blir beregnin-gen som for barn over 4 år.

Honnør og uførepensjon 50%

Gjelder på reisebilletten hele året. Rabatten gis personer som har fylt 67 år, blinde og uføre som har trygd fra det offentlige, forannevntes ektefelle/samboer uansett alder forutsatt at paret reiser sammen.

Militær/sivile tjenestepliktige 50%

Gjelder på reisebilletten hele året for vernepliktige mannskaper ved selvbetalte permisjonsreiser, tjeneste reiser, frie permisjons-reiser og dimisjonsreiser. Gjelder ikke til innkalling til førstegangstjeneste ei heller befal/offiser. Innkallingsbrev eller Forsvarets identitetskort er eneste godkjente moderasjonsbevis.

Student/Skoleungdom 50%

Gjelder på reisebilletten hele året mot fremvisning av skolebevis med foto. Skolen må ha sammenhengende varighet på minst 3 måneder – gjelder ikke for lærlinger, korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, spesialkurs eller etatskoler. Som student kan du oppleve at reiser som bestilles mellom 0-30 dager innen avgang er rimeligere enn student rabatt.

Grupper

Rabatt på reisebilletten for grupper på minimum 10 personer, forutsatt at alle reiser til/fra samme sted. Grupperabatt vil variere etter kapasitet. Priser og kapasitet på forespørsel hos rederienes kundesenter.

Ledsager 100%

Ledsager får rabatt på distansereise-billett når den person som han/hun reiser sammen med, kan framvise ledsagerkort utstedt av hjemkommune. Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres, dog slik at ledsagerrabatten gjelder selv om person med ledsagerbevis har rett til rabatt for sin del.

Bestill havn-til-havn

Klikk på knappen for å bestille. Dette vil sende deg til tjenesten vår som vil ta deg gjennom bestillingen.